Výsledky vyhľadávania pre od vil

ANNA svätica, patrónka matiek, manželstva, tehotných aj bezdetných žien, baníkov v strieborných baniach a povrazníkov. Podľa kresťanskej legendy matka Panny Márie, ktorú počala, keď sa jej zjavil anjel.
APEX vrchol niektorých orgánov, vrchol, významný bod na oblohe, ku ktorému v danej chvíli smeruje kozmické teleso
APSARA indická nebeská vodná víla
APSARY indické nebeské vodné víly
ARCHAICKÁ KULTÚRA časť predkolumbovskej civilizácie vo východnej Severnej Amerike
ARCHAICKÁKULTÚRA časť predkolumbovskej civilizácie vo východnej Severnej Amerike
ASKRIPCIA dosiahnutie vyššieho spoločenského postavenia vďaka príslušnosti k privilegovanej vrstve, zásluhou rodového pôvodu
BERNARD československý sociálnodemokratický politik (Vilém, 1912-1992)
BEZZEMOK člen dedinského spoločenstva bez vlastnej pôdy, základného zdroja obživy. Živil sa námezdnou prácou, najčastejšie príležitostného alebo sezónneho charakteru
BIELA stratená periodická kométa, ktorú objavil v roku 1826 Vilém von Biela