Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre od zaciatku z la

AB OVO od začiatku (pren.), od vajca, z vajca (z lat.)
ABOVO od začiatku (latinsky)
ABOVO od začiatku, od vajíčka, latinsky
ALITERÁCIA opakovanie zhodných hlások na začiatku po sebe nasledujúcich slov alebo veršov
ANTIFÓNA verš, či veta s vlastnou melódiou. Spočiatku sa pravdepodobne opakovala po každom žalme. V neskoršej praxi sa refrén zvyčajne spieval na začiatku a na konci žalmu.
CAPA hlava, začiatok, da capo: znovu, od začiatku
JANIČIARI vybrané pešie oddiely tureckej armády do začiatku 19. storočia, spravidla zo zajatých a poturčených balkánskych Slovanov
KUBIZMUS umelecký smer zo začiatku 20. storočia zdôrazňujúci geometrické a priestorové rysy skutočnosti, podobný literárny smer, rozkladajúci predstavy a pocity do vzájomne sa križujúcich a pretínajúcich prvkov