Výsledky vyhľadávania pre odb

AARNE fínsky folklorista, fínsky bádateľ v odbore folkloristika (Antti Amatus, 1867-1925)
ABEROVAŤ odkláňať sa (odb.)
ABILITA schopnosť (odb.)
ABÚZUS zneužitie (odb.)
ABÚZUS zneužívanie (odb.)
ACER javor, po latinsky (lat., odb., bot.)
ACIDIM kyselina (odb.)
ACIDITA kyslosť (odb.)
ACIDNÝ kyslý (odb.)
ACIDUM kyselina (odb.)