Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre odbor fyziky

MAKROFYZIKA náuka o objektoch pozorovateľných voľným okom, odbor fyziky
TERMODYNAMIKA náuka o tepelných javoch a ich zákonitostiach, teoretický odbor fyziky, ktorý sa zaoberá vlastnosťami makroskopických sústav bez ohľadu na ich mikroštruktúru