Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre odborne

ADOVALO zlučovalo, odborne
ADOVAŤ zlučovať (odborne)
AFINITA príbuznosť, podobnosť (odborne)
ALITOVAŤ pokovovať hliníkom odborne
ARANŽOVALA odborne upravovala
ARANŽUJE odborne upravuje
ASISTENT odborne vzdelaný pomocník
BONITÁCIA kontrola alebo odhad akosti, odborné hodnotenie kvality napr. pôdy alebo hospodárskych zvierat
BONITÁCIA kontrola alebo odhad akosti, odborné ohodnotenie kvality
DAHE diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie (vyššie odborné vzdelanie)