Výsledky vyhľadávania pre oddiel

ABTEIL oddiel, po nemecky
BALA oddiel prvohôr
ČASŤ divízia, oddiel, sekcia
DO delostrelecký oddiel (voj. skr.)
ESKADRA oddiel vojenského letectva
ESKADRA oddiel vojenského loďstva
ESKADRA oddiel vojnového loďstva
FLOTILA oddiel loďstva
FO futbalový oddiel (skr.)
GARDA elitný vojenský oddiel