Výsledky vyhľadávania pre odena

AMASTIA vrodená chyba prsníka
AMYL organická skupina odvodená od pentátu (chem.)
ARYL jednoväzbová skupina odvodená od aromatických uhľovodíkov
ATRÉZIA vrodená nepriechodnosť dutého telesného orgánu
BOMBA náboj s trhavou náložou, kovová nádoba na stlačené plyny, oválna sopečná vyvrenina, šokujúca správa, prudko vykopnutá alebo hodená lopta
BOMBA prudko vykopnutá alebo hodená lopta
CETYL jednoväzbová skupina odvodená od cetánu
DERIVÁT odvodená organická zlúčenina
EBNER-ESCHENBACHOVÁ akúska spisovateľka, narodená na Morave ako grófka Dubská (Marie von, 1830-1916)
ECTROMELIA vrodená deformácia znetvorenie jednej alebo viac končatín vrodené nevyvinutie končatín
EKTRO predpona s významom vrodená defektnosť
FENYL chemická jednomocná skupina odvodená od benzénu, derivát benzénu
GAP poškodená oblasť chromozómu, tzv. chromozómová lézia, medzera, medzera v energetickom spektre supravodičov
HYPERDAKTÝLIA vyvinutie väčšieho počtu prstov, vrodená chyba
HYPERODONCIA vrodená chyba prejavujúca sa nadmerným počtom zubov
IMUNITA vrodená odolnosť (lek.)
KAMENÍKOVÁ česká klaviristka a hudobná pedagogička židovského pôvodu narodená na Ukrajine (Valentina, 1930-1989)
KOSASHVILIOVÁ izraelská a kanadská šachistka židovského pôvodu narodená v Gruzínsku (Yona, *1970)
KRETENIZMUS vrodená choroba mozgu prejavujúca sa poruchami telesného a duševného vývoja
LATERALITA geneticky vrodená vlastnosť
LATERALITA vrodená vlastnosť pravákov
LUDVÍKOVÁ česká etnografka narodená na Slovensku (Miroslava, 1923-2005)
MALFORMÁCIA znetvorenie, vrodená vývojová úchylka tvaru
MARIČOVÁ juhoslovanská (srbská) šachistka narodená v USA (Alisa, *1970)
MARIČOVÁ juhoslovanská (srbská) šachistka narodená v USA (Mirjana, *1970)