Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre odia

AIR melódia (hud.)
AIR pieseň, ária, melódia, nápev, kratšia baroková skladba netanečného typu
ANCHIPODIA anchipódia, jedinec s deformovanou panvou, dolné končatiny má veľmi blízko k sebe, med.
ARIOSO melódia v recitatíve
BÁBKAR herec vodiaci bábky
BANÁNOVNÍK tropický strom plodiaci banány
BLÍZKY neďaleký, opodiaľ
CANTUS FIRMUS jednoduchý chorál, základná melódia viachlasnej skladby
CITRUSY stromy rodiace južné plody
DECIPARA žena rodiaca desiaty krát