Výsledky vyhľadávania pre odloz

AD ACTA spisová skr., odložiť ako vybavené
ADACTA odložiť ku spisom (z lat.)
ADJOURN odložiť, po anglicky
AJOURNER odložiť, po francúzsky
ANTECEDENCIA predpoklad, podmienka, to, čo predchádza, proces zarezávania rieky do zdvíhajúceho sa podložia, prevládajúci vplyv jedného z predkov na genotyp jedinca
DEFER odložiť, po anglicky
DELAY odložiť, po anglicky
DISCARD odložiť, po anglicky
FUNDOVANÝ podložený
JURA stredný útvar druhohôr, v nadloží triasu a podloží kriedy