Výsledky vyhľadávania pre odloz si

ODROČIL odložil na neskorší termín
POČKAL odložil na neskorší čas
SUSPENDOVAŤ odložiť, zrušiť platnosť, zastaviť účinnosť, zbaviť úradu alebo funkcie, dočasne potlačiť, rozptýliť tuhú látku v kvapaline
ZLOŽ SA odlož si