Výsledky vyhľadávania pre odoba

ABDŽAD najstaršia podoba arabskej abecedy
ALAK podoba, tvar, po maďarsky
AMFOTÉRNY dvojstranný, obojaký, prejavujúci sa vo dvoch podobách
ARCHETYP pôvodné znenie textu, pravzor, pôvodný typ, pôvodná podoba, výchovou a kultúrou odovzdávaný a preberaný vzor
BIBLIČTINA cirkevný jazyk slovenských evanjelikov, poslovenčená podoba češtiny
CEMENTUM zubný cement, tkanivo podobajúce sa kosti, ktoré pokrýva zub od hranice skloviny až po hrot koreňa (med.)
CPT Cuideachta Phoiblí Theoranta, írska podoba akciovej spoločnosti
EFEMÉRA infekčná krátkodobá horúčka s nachladnutím, často spravádzaná oparom (med.)
FORMA podoba
IDEÁL dokonalá podoba, vzor