Výsledky vyhľadávania pre odobra

DAŤ SA podobrať sa
ODBER odobratie
ODLIAL liatím odobral
ODLIALO liatím trocha odobralo
ODMOTAŤ motaním odobrať
ODSTAVIŤ vyradiť z prevádzky, vypnúť, pri zvieratách - odobrať od matky (odstavčatá)
OSLABIŤ odobrať silu
PODMYŤ vodou podobrať a zničiť
PRÍKON množstvo odobratej energie
PRÍKON odobratá elektrická energia