Výsledky vyhľadávania pre odolá

ČELIA odolávajú
ČELIL odolával
ČELÍME odolávame
ČELIŤ stavať sa na odpor, vzdorovať, odolávať
HUMNO stodola
KRÁSNY pôsobivý neodolateľný
ODOLAT odolať, po česky
PAJTA stodola (kraj.)
RAKODOV humno, stodola - ľudovo z oblasti Gemera
STADEL stodola, po nemecky