Výsledky vyhľadávania pre odoláva

ČELIA odolávajú
ČELIL odolával
ČELÍME odolávame
ČELIŤ stavať sa na odpor, vzdorovať, odolávať
TVRDOSŤ schopnosť kryštálu odolávať poškodeniu kryštálovej plochy iným nerastom alebo predmetom, odpor, krorý kladie určitý nerast vonkajšiemu mechanickému pôsobeniu
TYKADO schopnosť kryštálu odolávať poškodeniu kryštálovej plochy iným nerastom alebo predmetom odpor krorý kladie určitý nerast vonkajšiemu mechanickému pôsobeniu
VZDOROVAŤ odolávať