Výsledky vyhľadávania pre odori

DIDRIK švédske mužské meno (Teodorik)
WULFILA biskup východorímskej cirkvi, misionár u germánskych Gótov a teológ (asi 311-383)
ZLATOÚSTY byzantský cirkevný otec, kazateľ, konštantínopolský patriarcha, prvý biskup východorímskej ríše a spisovateľ (Ján, 344/354-407)