Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre odot

BATYSFÉRA oceľová vodotesná tlaková guľa alebo iná komora na zostup do veľkých morských hĺbok a ich priame pozorovanie
FEDOT ruské mužské meno (Teodot)
FONTÁNA vodotrysk
FUGU jedovatá ryba z čeľade štvorzubcovitých, väčšina obsahuje silné dávky tetrodotoxínu – jedu (hlavne v pečeni, pohlavných orgánoch a koži), ktorý blokuje prenos nervových impulzov, a tak dochádza k ochrnutiu svalových oblastí.
HÉRODOT taktiež Hérodotos, Hérodotus, Herodot - grécky historik a filozof dejín, otec dejepisu (okolo 484-430 pred Kr.)
LEBOS východotimorské sídlo
LEKÁŽ únik, poškodenie vodotesnosti plavidla, unikanie kvapaliny zapríčinené netesnosťou obalu
SOLIFLUKÁCIA pohyb roztopených povrchových vrstiev v arktickom prostredí, pôdotok, pomalý pohyb pôdy po zamrznutom podloží
THEODOTOS grécke mužské meno (Teodot)
ULMIFIKÁCIA pôdotvorný proces, pri ktorom sa organické zvyšky menia na rašelinu