Výsledky vyhľadávania pre odp

ABIRON Mojžišov biblický odporca, odporca Mojžiša, Eliabov syn
ABNORMÁLNY nenormálny, mimoriadny, nezvyčajný, zvláštny, odlišný, nezodpovedajúci pravidlu
ABOHM staršia jednotka elektrického odporu
ABSOLÚCIA odpustenie viny
ABSOLÚCIA rozhrešenie, odpustenie hriechov
ABSOLÚCIA upustenie od výkonu právoplatne vyhláseného trestu, rozhrešenie, odpustenie hriechov
ABSOLUTISTICKÝ usilujúci o samovládu, podporujúci absolutizmus
ABSOLUTÓRIUM prepustenie zo zodpovednosti za činnosť v nejakej organizácii, schválenie účtov a hospodárskej činnosti organizácie, potvrdenie o absolvovaní štúdia
ABSOLUTÓRIUM prepustenie zo zodpovednosti za činnosť, vyhlásenie, ktorým sa určitý orgán zbavuje zodpovednosti
ABSOLUTÓRIUM zbavenie sa zodpovednosti