Výsledky vyhľadávania pre odpadky

KONTAJNER nádoba na odpadky
KÔŠ nádoba na odpadky
ODPAD odpadky, neupotrebiteľné zvyšky, odtokové zariadenie
POPOLNICA nádoba na odpadky
SCRAP odpadky, po anglicky