Výsledky vyhľadávania pre odpis, na 8 písmen

AUTOGRAF pôvodný rukopis, dielo písané vlastnou rukou, autogram, vlastnoručný podpis, zariadenie na automatické zapisovanie nameraných údajov
AUTOGRAM vlastnoručný podpis, originál rukopisu
DRUHOPIS odpis, kópia
SIGNÁCIA podpis, podpisovanie