Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre odpor proti

ANTAGONISTA odporca, oponent, protivník, sok, súper
ANTIDEMOKRATICKÝ pôsobiaci proti demokracii, odporujúci jej princípom, protidemokratický
ANTIDOGMATIZMUS odpor proti dogmatizmu, odmietanie dogiem
ANTIFEMINIZMUS hnutie proti ženskej emancipácii, odpor voči ženám
ANTIPÓD protinožec, protivník, odporca
FASTIDIÓZNY odporný, odpudzujúci, protivný
ODBOJ odpor proti režimu
ODPOROVAL kládol odpor, protirečil
OPONENT odporca, protivník, súper
PARADOX protirečenie, protizmyslové tvrdenie, také, čo odporuje zdravému rozumu, nepravdepodobnosť