Výsledky vyhľadávania pre odpor stav

AERODYNAMIKA zostavenie optimálneho tvaru telesa za účelom dosiahnutia zmenšenia odporu vzduchu
ATLANT kamenná podpora v podobe svalovca, podpera v podobe mužskej postavy
BROJ stavaj sa na odpor (kniž.)
BROJA stavajú sa na odpor (kniž.)
BROJÍ stavia sa na odpor
BROJIL staval sa na odpor (kniž.)
BROJILA stavala sa na odpor
BROJIŤ stavať sa na odpor (kniž.)
ČELIŤ stavať sa na odpor, vzdorovať, odolávať
KONŠTRUKCIA podporná kostra stavby