Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre odpoved

ABNORMÁLNY nenormálny, mimoriadny, nezvyčajný, zvláštny, odlišný, nezodpovedajúci pravidlu
ABSOLUTÓRIUM prepustenie zo zodpovednosti za činnosť v nejakej organizácii, schválenie účtov a hospodárskej činnosti organizácie, potvrdenie o absolvovaní štúdia
ABSOLUTÓRIUM prepustenie zo zodpovednosti za činnosť, vyhlásenie, ktorým sa určitý orgán zbavuje zodpovednosti
ABSOLUTÓRIUM zbavenie sa zodpovednosti
ADEKVÁTNY primeraný, zhodný, zodpovedajúci
ADEKVÁTNY primeraný, zhodný, zodpovedajúci čomu
ALIBICIONIZMUS snaha dokázať alibi, odmietanie zodpovednosti
ALIBISTA človek hľadajúci alibi, skrývajúci sa za alibi, vyhýbajúci sa zodpovednosti, nezodpovedný politik
ALIBIZMUS snaha dokázať alibi, odmietanie zodpovednosti z dôvodov neznalosti, neinformovanosti a pod.
ALIBIZMUS snaha vyhnúť sa zodpovednosti, politika dvoch tvárí, pokrytectvo