Výsledky vyhľadávania pre odpratavať

PRATAŤ odpratávať, odstraňovať, dávať, uvádzať do poriadku