Výsledky vyhľadávania pre odprataval

PRATAL odpratával odkladal
PRATALA odpratávala