Výsledky vyhľadávania pre odraz svetla

HALO prstenec okolo obrazu hviezdy na fotografickej snímke alebo okolo zdroja svetla spôsobený odrazom svetla a jeho lomom v kryštálikoch ľadu
ODLESK odraz svetla