Výsledky vyhľadávania pre odrež

KUPÍROVAŤ rezať, odrezávať, oddeľovať, skracovať ušnice alebo chvosty zvierat, riediť tlačové farby na rôzne úrovne sýtosti odtieňov
MOTORINOS auto s odrezaným výfukom
NEFIKLA neodrezala (expr.)
ODFAKLIA odrežú (hovor., expr.)
ODFAKLIL odrezal (hovor., expr.)
OKRAJOK odrezaný kúsok
PARE odrezať, po anglicky
PEŇ zvyšok odrezaného kmeňa stromu
PRÚT tenký odrezok
SKRAJOK odrezok vrchu repy s listami