Výsledky vyhľadávania pre odsúvanie hlások na konci slova

APOKOPA odsúvanie hlásky, odsúvanie hlások na konci slova, elízia, nevyslovenie hlásky na konci slova (lingv.)
APOSKOPA odsúvanie hlások na konci slova