Výsledky vyhľadávania pre odvažny

ALEATÓRNY odvážny, zo zmlúv taká, ktorej plnenie závisí od náhody
BOLD odvážny, po anglicky
BRAVE odvážny, po anglicky
DARING odvážny, po anglicky
GRITTY odvážny, po anglicky
GUTSY odvážny, po anglicky
GUTTY odvážny, po anglicky
HRDINA odvážny človek
KESS odvážny, po nemecky
MUTIG odvážny, po nemecky