Výsledky vyhľadávania pre odvodenie

DEDUKCIA vývod, odvodenie, záver
DERIVÁCIA odvodenie
TRANSFORMÁCIA ROVNÍC odvodenie rovnice z konkrétnej rovnice, pri ktorom sú korene oboch rovníc v určitom algebraickom vzťahu
VYVODENIE odvodenie odvodzovanie