Výsledky vyhľadávania pre odvodeny radikal

ALKYL chemický radikál uhľovodíkov, jednoväzbový uhlíkový zvyšok odvodený od molekuly nasýteného uhľovodíka odtrhnutím atómu vodíka
ALKYL radikál odvodený od metánu
ALYL jednoväzbový radikál odvodený od propénu, jednomocný radikál niektorých chemických zlúčenín
ARGINYL radikál odvodený od arginínu
METYL radikál odvodený od metánu, jednomocny radikál
PROPYL propánový radikál, radikál odvodený od propánu
VINYL radikál odvodený od etylénu