Výsledky vyhľadávania pre odvrátit

AVERT odvrátiť, po anglicky
KISMET v moslimskom poňatí (v islame) neodvrátiteľný osud, Allahom dané predurčenie
ODPÚTAŤ odvrátiť pozornosť
ODRADIŤ odvrátiť od úmyslu, odhovoriť, odstrašiť