Výsledky vyhľadávania pre odvratiť od úmyslu

ODRADIŤ odvrátiť od úmyslu, odhovoriť, odstrašiť