Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre odyn

AERODYNAMICKÝ týkajúci sa aerodynamiky
AEROHYDRODYNAMIKA náuka o prúdení tekutín na základe aerodynamiky a hydrodynamiky
AEROHYDRODYNAMIKA veda zaoberajúca sa prúdením tekutín na základe aerodynamiky a hydrodynamiky
AKTIVITA činorodosť, konanie, pracovná horlivosť, schopnosť reagovať na podnety z okolia, počet rádioaktívnych premien za jednotku času, fyzikálne procesy vyvolávajúce úkazy na Slnku, veličina vyjadrujúca termodynamické vzťahy
ARRHENIUS švédsky fyzik a chemik, jeden zo zakladateľov fyzikálnej chémie a chemickej termodynamiky (Svante August, 1859-1927)
BJERKNES nórsky fyzik a meteorológ, zakladateľ modernej meteorologickej predpovede počasia a fyzikálnej hydrodynamiky (Vilhelm, 1862-1951)
DESMALGIA desmodýnia, bolesť väziva
ENTALPIA termodynamická stavová veličina
FEYNMAN americký fyzik, ktorý značne rozšíril teóriu kvantovej elektrodynamiky (Richard, 1918-1988)
FEYNMAN jeden z najlepších amerických fyzikov 20. storočia ktorý značne rozšíril teóriu kvantovej elektrodynamiky (Richard 1918-1988)