Výsledky vyhľadávania pre oficialn

AMTLICH oficiálny, po nemecky
AUDIENCIA oficiálne prijatie
BANKET oficiálna slávnostná hostina
CARDUCCI jeden z najväčších talianskych básnikov, považovaný za neoficiálneho moderného národného básnika, držiteľ Nobelovej ceny za literatúru (Giosue, 1835-1906)
ČESKÁ REPUBLIKA dlhý tvar oficiálneho názvu dnešného českého štátu
DISIDENT v štáte odporca oficiálnej mienky (polit.)
HERÉZA kacírstvo, hlásanie bludov z hľadiska katolíckej cirkvi, zastávanie názorov odlišných od oficiálnych
HYMNA oficiálna štátna pieseň
KONFUCIANIZMUS názory a súhrn učenia Konfucia (žil 551-479 pred n.l.), neskôr čínske oficiálne náboženstvo, konfuciánstvo
KULOÁRNY neoficiálny zákulisný, postranný