Výsledky vyhľadávania pre ohľadu

AD AUDITOREM bez ohľadu na pravdu, populisticky
AD AUDITOREM k počúvajúcemu, k poslucháčovi, bez ohľadu na pravdu, populisticky
ARCIKŇAZ kňaz s právom dohľadu nad ostatnými kňazmi
BRAHE dánsky astronóm, považovaný za najlepšieho a najpresnejšieho pozorovateľa hviezdnej oblohy, ktorý bol prekonaný až šesťdesiat rokov po vynájdení ďalekohľadu (Tycho, 1546-1601)
DISKRÉTNY ohľaduplný
HELIOSKOP okulár ďalekohľadu umožňujúci priame pozorovanie Slnka
HYPERTERMIA liečebná metóda, pri ktorej sa umelo vyvolá zvýšenie teploty v tkanive bez ohľadu na vlastnú termoreguláciu organizmu
INDULGENCIA zhovievavosť, ohľaduplnosť, miernosť, odpustenie trestu, cirkevné odpustky
MAXIMALIZMUS úsilie o dosiahnutie najvyšších výsledkov bez ohľadu na podmienky a možnosti
NAVZDORY bez ohľadu, napriek
OBJEKTÍV spojná optická sústava, sústava šošoviek fotoaparátu alebo ďalekohľadu
OKULÁR súčasť ďalekohľadu
PIETNY zbožný, prejavujúci zbožnú úctu, úctivo ohľaduplný
POPULIZMUS úsilie o získanie priazne bez ohľadu na vec samotnú
SPEKTRUM prehľad všetkých organizmov vyskytujúcich sa v určitom biotope podľa ich životných foriem bez ohľadu na ich postavenie v systéme (ekol.)
TAKT ohľaduplnosť, jemnocit
TAKTNOSŤ ohľaduplnosť
TAKTNÝ ohľaduplný, jemnocitný, vkusný, jemný, šetrný
TERMODYNAMIKA náuka o tepelných javoch a ich zákonitostiach, teoretický odbor fyziky, ktorý sa zaoberá vlastnosťami makroskopických sústav bez ohľadu na ich mikroštruktúru
UHOL hľadisko (pohľadu)