Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre ohláška

A hudobný tón, spojka, krátka samohláska
E samohláska
JER zaniknutá slovanská samohláska
SEMIVOKÁL hláska foneticky blízka samohláske, ale vyskytujúca sa na okraji slabiky, polosamohláska
ŠVA predpokladová indoeurópska samohláska
VOKÁL samohláska (lingv.)
VOKAL samohláska, po nemecky
VOKALIZOVAŤ spájať spoluhlásky so samohláskami