Výsledky vyhľadávania pre ohlas

A hudobný tón, spojka, krátka samohláska
ABLAUT striedanie samohlások v slovách s rovnakým koreňom
APOFÓNIA ablaut, stupňovanie samohlások (lingv.)
ASONANCIA súzvuk samohlások na konci veršov, súznenie
AVIZOVAŤ dať správu, ohlásiť príchod, oznámiť
AVIZUJE vopred ohlasuje
BANKROTÁR ten, kto ohlásil bankrot
CVENG ohlas (pren.)
DELATE ohlásiť, po anglicky
E samohláska