Výsledky vyhľadávania pre ohyb spoj

KARDAN kĺbová spojka na prenos pohybu medzi dvomi hriadeľmi, zariadenie na udržanie jemných prístrojov vo vodorovnej polohe
KĹB ohybný spoj, zhyb
MANIPULÁTOR človek niečím alebo niekým manipujúci, stroj, ktorého mechanizmus sa skladá spravidla zo segmentov vzájomne spojených kĺbmi alebo posuvnými mechanizmami na uchytenie a pohyb predmetov, kto dakoho (niekoho) manipuluje
SPOJKA súčiastka umožňujúca spojenie iných súčiastok na prenos sily a pohybu (stroj.)
STAGNÁCIA zastavenie pohybu, ustrnutie, uviaznutie, nečinnosť, zastavenie hospodárskeho rozvoja spojené s poklesom investičnej činnosti a zotrvávaním výroby na rovnakej úrovni