Výsledky vyhľadávania pre ohybovat

AKINÉZA nehybnosť živočíchov pri hroziacom nebezpečí, neschopnosť pohybovať končatinami
CÚVAŤ pohybovať sa dozadu
HÝBAŤ robiť pohyb, pohybovať
IMOBILITA nehybnosť, neschopnosť pohybovať sa, pohybovať končatinami
KMITAŤ prudko pohybovať
LAVÍROVAŤ kolísať, pohybovať sa medzi dvomi krajnými bodmi, prispôsobovať sa okolnostiam, vo výtvarnom umení rozmývať nanesenú farbu
LIETAŤ rýchlo sa pohybovať
MÁCHAŤ prudko pohybovať zhora nadol alebo sem-tam, mávať, kývať
PENDLOVAŤ pohybovať sa sem a tam, prechádzať
PLÁVAŤ pohybovať sa vo vode, byť unášaný prúdom