Výsledky vyhľadávania pre okle

À LA BAISSE špekulácia na pokles kurzu cenných papierov na burze
Á LA BAISSE špekulácia na pokles kurzu cenných papierov na burze, tiež á la baise
À LA BAISSE v burzovej praxi špekulácia na pokles kurzov cenných papierov
À LA BAISSE v burzovej praxi špekulácia na pokles kurzov cenných papierov
AGLOBÚLIA výrazný pokles počtu červených krviniek
ÁLABAISSE špekulácia na pokles kurzu cenných papierov na burze tiež á la baise
BAISSA pokles cenných papierov na burze
BAISSE pokles kurzu cenných papierov
BUKLET booklet
DEFLÁCIA zvyšovanie hodnoty peňazí odčerpaním časti bankoviek, opatrenie na zastavenie inflácie, trvalý pokles cenovej hladiny a rast kúpnej sily menovej jednotky, odnos vetrom, odvievanie voľných častíc zvetralých hornín