Výsledky vyhľadávania pre oko český

BARNA český krasokorčuliar (Petr, *1966)
BIČ český duchovný, teológ, biblista, vysokoškolský pedagóg a spisovateľ (Miloš, 1910-2004)
BLAŽEK český sociálny ekológ, novinár, prekladateľ, režisér a vysokoškoslký pedagóg (Bohuslav, 1942-2004)
BRÁF český právnik, vysokoškolský profesor, národohospodár, politik a novinár (Albín, 1851-1912)
BROUSEK český spisovateľ (básnik), novinár, prekladateľ, literárny kritik a vysokoškolský pedagóg (Antonín, *1941)
COKOLI čokoľvek, po česky
ČERMÁK český zbormajster, kultúrny organizátor a sokolský skladateľ (Karel, 1866-1951)
ČERNÝ-NIGER český lekár a kňaz Jednoty bratskej (okolo 1456-1530)
DIENTZENHOFER český barokový architekt a staviteľ nemeckého pôvodu (Kryštof, 1655-1722)
DIVIŠ český rímskokatolícky kňaz, člen rádu Premonštrátov, prírodovedec a vynálezca, český vynálezca 18. storočia (Prokop, 1696-1765)