Výsledky vyhľadávania pre oko angl.

BWA Broadband Wireless Access, systémy širokopásmového bezdrôtového prístupu (angl.skr.)
ERC European Radiocommunications Committee, Európsky výbor pre rádiokomunikácie (angl.skr.)
HDFS High Density Fixed Service, pevná služba s vysokou hustotou (angl.skr.)
HIPERLAN High Performance Radio LAN (skr.), vysoko výkonná rádiová miestna sieť (angl.skr.)
HTL angl. skr. logiky s vysokou hodnotou
IBCN Integrated Broadband Communications Network, integrovaná širokopásmová komunikačná sieť (angl.skr.)
MOS Media Object Server, XML protokol pre automatizáciu televízneho systému (angl.skr.)
RDF reality distortion field (skr.), efekt okolo charizmatických ľudí (angl.skr.)
RR Radio Regulations, Rádiokomunikačný poriadok (angl.skr.)
WRC World Radiocommunication Conference, Svetová rádiokomunikačná konferencia (angl.skr.)