Výsledky vyhľadávania pre oko na lane

APSIDA polkruhový alebo podkovovitý výstupok stavby, najbližšie a najvzdialenejšie body dráhy planéty okolo Slnka, polkruhovitý výstupok pri oltári
ATWOOD americký astronóm, geograf, geológ, konštruktér a vynálezca, ktorý sa zaoberal najmä zdokonaľovaním planetárií (Wallace Walter, 1872-1949)
NEPTUNIZMUS hypotéza o vzniku hornín a celej planéty Zem mechanickými a chemickými pochodmi z vodných roztokov, názor, že všetky horniny vznikli ako morské usadeniny
PERICENTRUM bod na dráhe kozmického telesa obiehajúceho okolo iného kozmického telesa, v ktorom sú obe telesá najmenej vzdialené, bod na dráhe hviezdy, planéty a pod., v ktorom je ústrednému telesu (Zemi, Slnku a pod.) najbližšie