Výsledky vyhľadávania pre okolity

ADIABATICKÝ označujúci deje prebiehajúce bez výmeny tepla s okolitým prostredím
OKOLIE okolitý priestor
ORTOGENÉZA vývoj trvalo ovplyvňovaný okolitým prostredím, priamy vývoj, ktorý nie je určovaný prírodným výberom
PRÍRODA okolitý svet