Výsledky vyhľadávania pre okolo osi

ALHIDÁHA časť zememeračského prístroja so zameriavacím zariadením, otočná okolo zvislej osi
ELIPSOID plocha vytvorená rotáciou elipsy okolo jednej z jej osí, plocha druhého stupňa
KOAXIÁLNY súosý, združený okolo rovnakej osi
MACROBIUS rímsky gramatik a filozof (Ambrosius Theodosius, okolo 400 po Kr.)
PERIAXIÁLNY nachádzajúci sa okolo osi
PIRUETA rýchly krúživý pohyb okolo vlastnej osi, otočka, obrat
PREKOT pretočenie tela okolo ramennej osi bez opory