Výsledky vyhľadávania pre okováť

DOKUŤ dokovať
EVOKOVAT evokovať, po česky
OHROMIŤ prekvapiť udiviť vyviesť z miery šokovať
OKOVAT okovať, po česky
POKUŤ pokovať
POŽADOVAŤ nárokovať
RECESIJNÝ samopašný s úmyslom provokovať zosmiešňovať
SNEMOVAŤ rokovať na sneme
TAGEN rokovať, zasadať, po nemecky
UNJAM uvoľniť, odblokovať, po anglicky