Výsledky vyhľadávania pre okov na 9 písmen

ADSORBENT látka pohlcujúca na svojom povrchu látky z roztokov alebo plynov
DADAIZMUS literárny a umelecký smer z konca prvej svetovej vojny a prvých rokov po nej
DEFENZÍVA obrana, odrážanie útokov
IZOTROPIA vlastnosť tuhých látok alebo roztokov, ktorých fyzikálne hodnoty sú vo všetkých smeroch rovnaké
JUVENÍLIE diela z mladých rokov autora, prvotiny
LALOČNATO lalokovite
LOBOTÓMIA chirurgické prerušenie nervových spojov čelných lalokov od
LOBOTÓMIA chirurgické prerušenie nervových spojov čelných lalokov od ostatných častí mozgu, leukotómia
PNEUMOKOK bakteriálny pôvodca ochorení dýchacích ciest, patogénny mikrób vyvolávajúci napr. zápal pľúc, kokovitá baktéria Streptococcus pneumoniae
POETIZMUS avantgardný smer českej poézie 20. rokov 20. storočia, básnické slovo