Výsledky vyhľadávania pre okraj latky

CÍP okraj látky
ENDLOVAŤ začisťovať okraj látky, obnitkovávať
ENTLOVAŤ začisťovať okraj látky, obnitkovávať
MANILKARA cudzokrajný strom, zdroj látky podobne gutaperči