Výsledky vyhľadávania pre okresný vybor skratka

ONV okresný národný výbor (skr.)
OV okresný výbor (skr.)