Výsledky vyhľadávania pre omám , ohúr

OMARIŤ omámiť, očariť, omráčiť, ohúriť (expr.)
OŤAP ohúr, omám (expr.)
OŤAPÍ ohúri, omámi (expr.)
OŤAPÍ ohúri, omámi (hovor.)
OŤAPIA ohúria, omámia (expr.)
OŤAPIL ohúril, omámil
OŤAPIŤ ohúriť, omámiť